Sitemap
6. Overleg
Inleiding beleidsplan
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

  

  

sitemap

.

5. Promotie                                                                                                                          5.1 Ledenwerving


Voor het doeltreffend uitdragen van de belangen van de fietsers zijn actieve en enthousiaste leden een voorwaarde.  Voor diverse activiteiten is geld nodig. Hoe  meer plaatselijke leden er zijn des te steviger kan de Bredase afdeling zich manifesteren. Waar concentraties fietsers bijeenkomen, zal de Fietsersbond  een actief promotiebeleid uitvoeren en proberen nieuwe leden voor onze doelstellingen    te interesseren. Verwezen wordt ook naar het document “opzet acties ledenwerven”   dat op de website wordt geplaatst.                                                      


5.2 Publiciteit

Be├»nvloeding van de publieke opinie en het stadsbestuur ten voordele van het fietsverkeer is een continue activiteit. Dit gebeurt via direct contact of publicatie       van onze standpunten. Ook door deelname aan klankbordgroepen en ambtelijke overleggroepen wordt een fietsvriendelijk beleid uitgedragen. Het promoten krijgt     ook vorm door deelname aan maatschappelijke bijeenkomsten zoals bijv. de Week van  de Vooruitgang.                                       


5.3 Website

Een goede communicatie met de plaatselijke leden van de fietsersbond is van groot belang. De informatievoorziening loopt steeds meer via de website. De bezoeken  aan de site nemen toe en leiden steeds vaker tot inhoudelijke reacties. Uitwisseling van gegevens zal  toenemen. Ook het abonneren op een geregelde nieuwsbrief van de Fietsersbond wordt op termijn mogelijk of een mailbericht aan leden wanneer er nieuwe stukken geplaatst zijn.                                           5.4 Tuubbeleid


De Tuub verschijnt in 2011 drie keer. In 2011 wordt per lid ge├»nventariseerd op welke wijze de leden de Tuub willen ontvangen. In 2012 wordt gekeken naar de invoer van een digitale nieuwsbrief.  De eventuele opzet van een digitale nieuwsbrief zou kunnen leiden tot een afbouw van het rondsturen van de gedrukte versie van de Tuub.

  

6. Overleg

7. Organisatie

< Vorige pagina 

5. Promotie

   Terug naar Inleiding

.                                                                       Copyright (c) 2017 Fietsersbond Breda. Alle rechten voorbehouden.