Klavertje 4 Fietsrondes rondom Oosterhout
Klavertje 4 Fietsrondes rondom Oosterhout
Fietsronde met de wethouder 2018
Betreffende het project Bromtol
Home Pagina
Sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.                                                                 .         Copyright (c) 2019 Fietsersbond Oosterhout. Alle rechten voorbehouden.


Huidige actiepunten:

-In relatie met het plan van Rijkswaterstaat "Verbreding A27 en het Hooipolderproject" het aanleggen van een verlenging van het bestaande fietspad langs de Statendamweg naar de nieuw aan te leggen afbuiging van de A59 nabij afrit 33 richting Geertruidenberg/Raamsdonksveer. Zie bijgevoegde brief van de Fietsersbond aan de betreffende gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en wethouders. Zie eveneens het krantenartikel in BN De Stem van vrijdag 24 maart 2017.

- De gemeente Oosterhout heeft een andere visie en wil de Oude Veerseweg afwaarderen voor autoverkeer na  realisatie van het Hooipolderproject.


-Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.                                

-Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk.

-Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.             -                                                              

-Bromtol fietsvriendelijk houden.                                                                              

-Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.


De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is in aanbesteding. Gronden zijn verworven. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.Fase 1 is het deel vanaf de A27 tot aan het kruispunt Ter Horst / Provincialeweg en fase 2 is vanaf dat kruispunt richting Dongen waarvoor verschillende plannen op tafel liggen.


Deze plannen kunt u zien in de bijgevoegde Nieuwsbrief N629. De Fietsersbond Afdeling Oosterhout heeft zich als partij in deze discussie gemengd omdat zoals dikwijls de belangen van de fietser in alle opzichten niet werden meegenomen. De Fietsersbond Afd.: Oosterhout heeft daarom haar zienswijze(n)  bij de betrokken instanties gedeponeerd.


Deze zienswijzen gelden voor fase 1 3x en voor fase 2 3x. Elke zienswijze heeft betrekking op een deel van het traject. De trajecten staan genoemd in de intro van elke brief.


Fase 1:


De zienswijze A27 Noord

De zienswijze A27 Oost

De zienswijze A27 West


Fase 2:


De zienswijze N629 Tunnel

De zienswijze N629 Fietspad

De zienswijze N629 Alternatief 3


De nieuwsbrief N629 augustus 2016De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


__________________________________________________


Wat doet Oosterhout ook?


1. Schouw van het Kromgatweg fietspad.

2. Fietsenstalling Busstation Leijsenhoek.

3. Herinrichting Holtroplaan. 

4. Herinrichting Vijf Eikenweg. Lees hier meer over 1-2-3-4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


En verder...


- Verbetering infrastructuur nabij nieuwe Praxis

- Herinrichting Bergsebaan

- Project Zwaaikom - Fietsbrug

- Klavertje 4 Fietsroutes rondom Oosterhout in samenwerking met het Toeristisch Fonds van de Gemeente. Lees hier meer

__________________________________________________            
       

      

Onderwerpen:


- U vindt de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die momenteel binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...

Jaarlijkse fietsronde 2018:


Maandag 26 maart j.l. heeft de Fietsersbond Afd.: Oosterhout weer de jaarlijkse rondgang door Oosterhout gemaakt met demissionair wethouder Mark Vissers en verkeerskundig ambtenaar Bas van der Burgt.  Lees meer...


Betreffende de  Bromtol:                                                                                          


- Het plan met een ombuiging van de Stelvenseweg en een extra ontsluiting van het Weststadindustrieterrein bij de Logistiekweg gaat uitgevoerd worden. Hier moet echter nog wel particuliere grond voor onteigend worden. Hoe lang dat duurt is de vraag.

- De nieuwe verkeerslichten bij de oversteek Haasdijk/Weststadweg zijn aangebracht en functioneren.

- Op grond hiervan hebben Gezond Burger Verstand en Groen Links weer een motie ingediend voor een 5-armige rotonde. Het College en de Raad ondersteunen de motie niet. Alles gaat door zoals gepland.


- De oplossing voor de fietser is goed en krijgt de aandacht die ze verdient.
Jaaroverzicht:


Ook dit jaar wil het bestuur van de Fietsersbond afd. Oosterhout de leden en alle andere geïnteresseerden weer informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar 2018............ Klik hier...           


-  Op zaterdag 27 oktober heeft de Fietsersbond weer haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie gehouden. Zoals gewoonlijk was de standplaats weer nabij de fietsenstalling op De Markt. 28 klanten kwamen de stand bezoeken. Zoals gewoonlijk werden we bijgestaan door Tonnie Raemakers van Fietsreparatie aan Huis. Hadden we vroeger 50+ klanten tegenwoordig is het bestand gehalveerd, we benaderen dat positief en zeggen, men weet steeds beter dat men en hoe men het fietslicht moet laten branden. Gefeliciteerd.

  

                        Fietsersbond Oosterhout

Dhr.

Mevr.

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Uw bericht:

Contactformulier:

        << Naar Breda...

sitemap

Fietsersbond afdeling Oosterhout:

 

 oosterhout@fietsersbond.nl

 Secretaris: Jan ter Haar

 Burg. Van Oerslaan 13

 4904LK - Oosterhout