Bromtol rotonde tekeningen

Klavertje 4 Fietsrondes rondom Oosterhout
Klavertje 4 Fietsrondes rondom Oosterhout
Fietsronde met de wethouder 2018
Betreffende het project Bromtol
Home Pagina
Sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.                                                                 .         Copyright (c) 2020 Fietsersbond Oosterhout. Alle rechten voorbehouden.


Huidige actiepunten:

Project Hooipolder - verbreding A27.

-De gemeente Oosterhout is om en heeft toegezegd met RWS te gaan overleggen voor een fietsverbinding langs de Statendamweg naar Geertruidenberg.  Zie ook de brief van 16 juni 2020 aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout en Geertruidenberg. Klik hier 


Echter in BN de Stem van 6 oktober staat dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar 5 varianten t.w. langs de Statendamweg. Dit langs de Statendamweg met een knip langs de Donge. 2 varianten door de Oranjepolder via de Visserweg en één via de Oude Veerseweg. We zijn zeer argwanend m.b.t. die 3 laatste varianten! We blijven alert! *Ondertussen is er een online vergadering geweest met Accent adviseurs, het verkeersbureau dat de gemeente en belanghebbenden adviseert. Wij hebben de volgende brief naar Accent adviseurs gemaild om onze zorgen over de gang van zaken uit te spreken. Lees hier de brief.


-Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk (als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.)    

-Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.

- De bromtolrotonde gaat op de schop. Dit gaat 1,5 jaar duren. Speciale voorzieningen voor fietsers worden getroffen. Men zegt dat bij de fietsersoversteken 50/30 km per uur moet worden gereden. We zullen het zien!  Zie ook de tekeningen 

-Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.

- Zie ook de brief die geschreven is n.a.v. de plannen voor een Westelijke Rondweg om Oosterhout. Het heeft niet direct met de fiets te maken, maar indirect wel degelijk, hetgeen blijkt uit eerder gevoerde acties. Lees hier de brief...


De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is in aanbesteding. Gronden zijn verworven. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.Fase 1 is het deel vanaf de A27 tot aan het kruispunt Ter Horst / Provincialeweg en fase 2 is vanaf dat kruispunt richting Dongen waarvoor verschillende plannen op tafel liggen.


Deze plannen kunt u zien in de bijgevoegde Nieuwsbrief N629. De Fietsersbond Afdeling Oosterhout heeft zich als partij in deze discussie gemengd omdat zoals dikwijls de belangen van de fietser in alle opzichten niet werden meegenomen. De Fietsersbond Afd.: Oosterhout heeft daarom haar zienswijze(n)  bij de betrokken instanties gedeponeerd.


Deze zienswijzen gelden voor fase 1 3x en voor fase 2 3x. Elke zienswijze heeft betrekking op een deel van het traject. De trajecten staan genoemd in de intro van elke brief.


Fase 1:


De zienswijze A27 West


Fase 2:


De zienswijze N629 Fietspad

De zienswijze N629 Alternatief 3De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


__________________________________________________
Wat doet Oosterhout ook?


1. Fietsenstalling Busstation Leijsenhoek.


2. Herinrichting Holtroplaan.  Op 27 januari 2021 hebben we bijgevoegd bericht in Weekblad Oosterhout geplaatst. In dit bericht vindt u ook de brief die wij aan de betrokken projectleider hebben gestuurd. U leest dat wij niet tevreden zijn met het eventueel uit te voeren plan van de gemeente. Klik hier voor het bericht.


3. Herinrichting Vijf Eikenweg. Lees hier meer over bij 1-2-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


En verder...


- Bij Praxis: is de bereikbaarheid nog steeds onduidelijk en slecht geregeld voor de fietser.

- Project Zwaaikom: - Fietsbrug: De fietsbrug als onderwerp leeft nog steeds, maar deze zittingsperiode van het College zal er niets meer van komen. Echter, er is regelmatig correspondentie tussen de belangengroepen en de gemeenteraad. Dat is goed.

- Klavertje 4: Fietsroutes rondom Oosterhout in samenwerking met het Toeristisch Fonds van de Gemeente. Lees hier meer

__________________________________________________            
       

      

Onderwerpen:


- U vindt de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die momenteel binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...

Jaarlijkse fietsronde 2019:


Na enige malen uitstel is dan toch op 27 september 2019 de jaarlijkse fietsronde gereden met de nieuwe wethouder van verkeer Clemens Piena, tezamen met de verkeersambtenaar Bas van der Burgt.  Lees meer...


Betreffende de  Bromtol:                                                                                          


Op 18 januari 2020 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het college m.n. aan wethouder Piena van verkeer om de ontwikkeling van de Bromtol rotonde door te zetten als een vijfarmige turborotonde. Het voornaamste is dat de Stelvenseweg naar Den Hout open blijft en er voor de fietsers een fietstunnel aangelegd wordt onder de Weststadweg door, vanaf de kant van Den Hout naar het Weststad industrieterrein vice versa. De kosten zijn geschat op Euro 5.000.000. (zie hier de tekening) Verder treft u hier ook de samenvatting van de adviesrapportage Variantenstudie over de Bromtol aan. Klik hier...


Een inrichting van een Ovonde is even ter sprake geweest, maar met grote meerderheid is voor de Vijftaksrotonde met fietstunnel gekozen, hoewel de Ovonde een half miljoen goedkoper zou uitvallen. (Zie hier de tekening).


Jaaroverzicht van 2020:


Ook dit jaar wil het bestuur van de Fietsersbond afd. Oosterhout de leden en alle andere geïnteresseerden weer informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar 2020............ Klik hier...           


- Attentie: De jaarlijkse fietsverlichtingsactie in november 2020 gaat nu niet door vanwege de Coronamaatregelen. We hopen dat het in 2021 weer allemaal gewoon zal zijn.                                Foto's Fietsverlichtingsactie in 2019....>>>


                                            

  

                        Fietsersbond Oosterhout

Dhr.

Mevr.

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Uw bericht:

Contactformulier:

        << Naar Breda...

sitemap

Fietsersbond afdeling Oosterhout:

 

 oosterhout@fietsersbond.nl

 Secretaris: Jan ter Haar

 Burg. Van Oerslaan 13

 4904LK - Oosterhout

  

-Van voetpad naar fietspad- De aanpassing van een deel van de Warandelaan in Oosterhout... Lees meer

 - Brief aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout over de fietsverbinding Oosterhout - Geertruidenberg...Lees meer