Klavertje 4 Fietsrondes rondom Oosterhout
Publicatie in Oosterhoutse krant
Fietsronde met de wethouder 2018
Betreffende het project Bromtol
Home Pagina
Sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.                                                                 .         Copyright (c) 2018 Fietsersbond Oosterhout. Alle rechten voorbehouden.


Huidige actiepunten:

-In relatie met het plan van Rijkswaterstaat "Verbreding A27 en het Hooipolderproject" het aanleggen van een verlenging van het bestaande fietspad langs de Statendamweg naar de nieuw aan te leggen afbuiging van de A59 nabij afrit 33 richting Geertruidenberg/Raamsdonksveer. Zie bijgevoegde brief van de Fietsersbond aan de betreffende gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en wethouders. Zie eveneens het krantenartikel in BN De Stem van vrijdag 24 maart 2017.

-Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.                                

-Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk.

-Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.             -                                                              

-Bromtol fietsvriendelijk houden.                                                                              

-Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.        

 

  


De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019.


Fase 1 is het deel vanaf de A27 tot aan het kruispunt Ter Horst / Provincialeweg en fase 2 is vanaf dat kruispunt richting Dongen waarvoor verschillende plannen op tafel liggen.


Deze plannen kunt u zien in de bijgevoegde Nieuwsbrief N629. De Fietsersbond Afdeling Oosterhout heeft zich als partij in deze discussie gemengd omdat zoals dikwijls de belangen van de fietser in alle opzichten niet werden meegenomen. De Fietsersbond Afd.: Oosterhout heeft daarom haar zienswijze(n)  bij de betrokken instanties gedeponeerd.


Deze zienswijzen gelden voor fase 1 3x en voor fase 2 3x. Elke zienswijze heeft betrekking op een deel van het traject. De trajecten staan genoemd in de intro van elke brief.


Fase 1:


De zienswijze A27 Noord

De zienswijze A27 Oost

De zienswijze A27 West


Fase 2:


De zienswijze N629 Tunnel

De zienswijze N629 Fietspad

De zienswijze N629 Alternatief 3


De nieuwsbrief N629 augustus 2016De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


__________________________________________________Wat doet Oosterhout verder? (zie ook het jaaroverzicht 2017!)


 Betrokken bij herinrichting fietsroutes zoals:


- Verbetering infrastructuur nabij nieuwe Praxis

- Herinrichting Bergsebaan

- Project Zwaaikom - Fietsbrug

- Klavertje 4 Fietsroutes rondom Oosterhout in samenwerking met het Toeristisch Fonds van de Gemeente. Lees hier meer

__________________________________________________            

Fietsersbond afdeling Oosterhout:

 

 oosterhout@fietsersbond.nl

 Secretaris: Jan ter Haar

 Burg. Van Oerslaan 13

 4904LK - Oosterhout

_________________________________


       

      

Onderwerpen:


De Fietsersbond afdeling Oosterhout vierde 10 oktober 2017 haar 10 jarig bestaan:

- Voor de presentatie die laat zien wat er zoal in die jaren bereikt is, klik hier...

- Eveneens vind u de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die momenteel binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...

- En verder was Weekblad Oosterhout op de viering aanwezig met als resultaat bijgaand artikel. Klik hier...


Jaarlijkse fietsronde 2018:


Maandag 26 maart j.l. heeft de Fietsersbond Afd.: Oosterhout weer de jaarlijkse rondgang door Oosterhout gemaakt met demissionair wethouder Mark Vissers en verkeerskundig ambtenaar Bas van der Burgt.  Lees meer...


Betreffende de  Bromtol:                                                                                          


1. De Fietsersbond afd. Oosterhout en de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout hebben samen een alternatief voorstel naar de gemeente en alle raadsfracties gestuurd m.b.t. de verkeersafwikkeling rondom de Bromtolrotonde.  Deze brief vind u hierbij..


2. Hierbij wordt de brief weergegeven welke door de Fietsersbond Afd.: Oosterhout is ingesproken bij de hoorzitting van de gemeenteraad op dinsdag 7 juli. Er waren 11 insprekers waaronder de Fietsersbond. Lees de brief...

Uiteindelijk zijn er 3 varianten naar voren gekomen die door het College aan  de Raad zijn voorgelegd. Het plan met een ombuiging van de Stelvenseweg en een extra ontsluiting van het Weststadindustrieterrein bij de Logistiekweg maakt de grootste kans uitgevoerd te worden. Hier moet echter nog wel particuliere grond voor onteigend worden. Hoe lang dat duurt is de vraag.

In december / januari vindt de kredietvotatie door de gemeenteraad plaats. Als er onsinziens half 2017 iets gaat gebeuren is dat zeer snel.

In ieder geval is toegezegd dat de positie van de fietser bijzondere aandacht krijgt.


Jaaroverzicht:


Ook dit jaar wil het bestuur van de Fietsersbond afd. Oosterhout de leden en alle andere geïnteresseerden weer informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar 2017............ Klik hier...           

  

                        Fietsersbond Oosterhout

Dhr.

Mevr.

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Uw bericht:

Contactformulier:

        << Naar Breda...

sitemap

De Oosterhoutse Fietsdagen.....het programma voor 2018 is bekend. Voor meer informatie klik hier...