Sitemap

Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap


  

.

sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.
   
   
de Tuub  
   
Fietsersbond
      afdeling Breda
      


     Voorjaar 2014

De Tuub

  

  

Ter Introductie

De Tuub is het huisorgaan van de afdeling Breda van de Fietsersbond.Hiermee trachten we de leden te informeren met name aangaande lokale ontwikkelingen.  

_________________________________________________________________


Wilt u contact met de redactie: redactie@fietsersbondbreda.nl  

                

Onderstaand treft u de inhoudsopgave en een selectie uit de editie voorjaar 2014 aan. Heeft een item uit de inhoudsopgave uw belangstelling, stuur ons dan een e-mail. Vermeld daarin het gewenste item, alsmede de maand waarop de editie is verschenen.Wij zorgen er dan voor dat u dit per e-mail toegestuurd krijgt.

_________________________________________________________________
De Digi-Tuub

periodiek van de afdeling Breda

van de Fietsersbond

Voorjaar 2014 Inhoudsopgave:


Van Papieren TUUB naar Kartonnen Fiets...*

Gratis fietsenstallingen bij het station...

Breda voor de fiets

Terugfietsen *

Alweer een bijzondere fietser

Fietscultuur

Opgemerkt: E-bike *

Het Mastbos... en het gebruik van de fiets

"Enkel maar die ouwe fiets"

STARS *

Vacatures

________________________________________Van Papieren TUUB naar Kartonnen Fiets...


Beste lezers,

u leest voor het eerst de digitale Tuub. Het zal misschien wel even wennen zijn.

Het biedt echter ook weer nieuwe mogelijkheden en kansen. Zoals uit mijn stukje zal blijken.


De winter is tot nog toe erg zacht en nat verlopen. We hebben niet veel meer winter te gaan. De strooiploegen zijn dit jaar veel minder uitgereden dan in de afgelopen drie jaar. De wegen en de fietspaden zijn hierdoor niet nog verder achteruit gegaan.

Er is echter wel heel veel regen gevallen en het was vaak een erg natte boel.

De pekel en de nattigheid tasten onze fiets vaak aan. Hoe zou dat zijn met de fiets van karton:is deze daar tegen bestand? Over de fiets van karton ontworpen door de Israelische ingenieur Izhar Gafni heeft u in de vorige nog papieren Tuub kunnen lezen. De fiets is nog niet officieel in productie genomen. Voor Nederlandse begrippen zal hij nog wat aangepast moeten worden.


Verlichting, bel en spatborden zijn in Nederland verplicht. Vooral de spatborden tegen de natte boel vragen mijns inziens nog de nodige aandacht. Het lijkt mij geweldig om zo’n fiets te hebben. Ik hoop dat ze de productie snel gaan starten en dat ze ook nog de juiste maat voor mij hebben. Tenslotte ben ik met 1,90 meter een stuk groter dan de emiddelde Israelier. Met deze fiets kunt u ook nooit meer lek rijden. Ik kan niet wachten om dit geweldig hebbedingetje in mijn bezit te mogen nemen.


Wat is er nu mooier dan de Tuub om te zetten in een kartonnen Fiets, dan blijft deze toch onder  onze trappende beweging voortleven…


Ik wens u veel digitaal leesplezier en kijkplezier.


Rob Kremers

voorzitter


___________________________________________________________________


Terugfietsen


Ik rijd het landschap binnen

van mijn jeugd en weet

nauwkeurig afgepast in het gras

waar diepe bochten lagen

van de beek die tot

een rechte stroom vergraven werd.


Het kasteel, de boerderij

en het bos in de verte

lijken onveranderd

maar op het eerste bospad

zie ik grote eiken links

waar ik juist geplante twijgen wist.

Ik wijs het kleinkind

aan mijn stuur

waar beukenstammen

onaantastbaar stonden

maar zij ziet verbaasd

slechts jonge struiken staan


Ik vind de weg nog feilloos

door alle lanen van het bos

maar elk perceel verwart me meer

hoog werd laag en donker licht

heel het woud is omgekeerd


Een leven ouder

fiets ik terug naar de stad


Otto


_____________________________________________________________


Opgemerkt: E-bike


Ik lees in de krant: bagagerek van Smart voor E-bike. Wat wordt hier nu mee bedoeld, denk ik.


Smart? Dat is toch zo'n klein autootje? Komt daar een bagagerek op voor zo'n zware E-bike? Maar nee, wat blijkt: het bagagerek is bestemd voor de E-bike zelf, heel bijzonder: het wordt een bagagerek in een slim (?) design met geïntegreerde zijtassen voor kleine spullen. Maar liefst € 188 moet dit gaan kosten. Moet niet gekker worden. Sinds wanneer kun je geen gewone fietstassen op je E-bike hangen?


Maar... het bericht is nog niet afgelopen: Smart gaat ook standaard een USB-aansluiting voor de E-bike verkopen. Je kunt dan o.a. bijv. je iPhone tijdens het fietsen opladen. Kijk, dat lijkt me nu wel wat. Want met de navigatiesystemen die zich tegenwoordig op iedere smartphone wel bevinden, kun je zo een mooie fietsroute uitstippelen.


Omdat met het gebruik van een navigatiesysteem je accu toch redelijk snel leegloopt, wordt dit mooi voorkomen met zo'n usb-aansluiting en raak je onderweg de weg niet kwijt.


Maak ook nog mooie foto's met je telefoon en je hebt een leuke herinnering aan een dagje fietsen. Ja, zo'n USB-aansluiting lijkt me wel wat. Hopelijk komt zoiets ook op de markt voor andere E-bikes dan de Smart.


Ik hou me aanbevolen!


Laurin Heemskerk-Stevens


_________________________________________________________________


STARS


STARS zult u zich afvragen, wat is dat nu weer? Sterren onder de fietsers,

een wielren-ster? Nee, niets van dat alles. STARS staat voor Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools.


STARS is een nieuw Europees project en brengt negen landen bijeen voor een

gemeenschappelijk doel: meer leerlingen die gewend zijn om met de auto naar

school te komen, op de fiets of te voet te laten gaan.


Belangrijke vraag hierbij is: Hoe krijgen we de leerlingen uit de auto.


Uit onderzoek blijkt, dat 1 op de 3 kinderen met de auto naar school worden

gebracht. Dit zou moeten veranderen. Kinderen moeten meer bewegen, er moet

een gedragsverandering bij de jeugd plaats vinden. STARS wil in samenwerking

met de scholen dit bewerkstelligen. Op dit moment worden de zogenaamde

BVL-scholen benaderd. Op deze website kunt u lezen waar BVL-scholen voor staan.

In het kort: er wordt op deze scholen aan verkeerseducatie gedaan.


Wat gaat STARS doen?


Er starten twee belangrijke initiatieven : - het STARS-accreditatieprogramma,

dat basisscholen in staat stlt om zelfstandig toe te werken naar een toename

in duurzame vervoerswijzen zoals per fiets of te voet. - een breed opgezet

programma van jongerenambassadeurs op VO-scholen en andere activiteiten,

die uitgaan van de gedachte dat jongerenambassadeurs hun leeftijdsgenoten

stimuleren om meer te gaan fietsen.


Er wordt gewerkt met beloningen voor geleverde inspanningen.


De scholen maken een activiteitenplan. STARS vertaalt dit in een puntensysteem.

Na verloop van tijd wordt dan gemeten in hoeverre gestelde doelen gehaald zijn

en geeft STARS advies over het vervolg.


De Gemeente Breda ondersteunt dit project niet alleen in gedachte, maar ook

financieel voor de scholen die meedoen.


Wilt u meer lezen over dit project? Ga dan naar  www.starseurope.org!

_________________________________________________________                         

  

< Vorige pagina