Sitemap

Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap


Voorkeur digitale versie formulier, eventueel in de plaats van de gedrukte versie van de Tuub...

  

.

sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.


  

De Tuub

  
   
   
de Tuub  
   
Fietsersbond
      afdeling Breda
      


  September 2014

< Vorige pagina 

Ter Introductie

De Tuub is het huisorgaan van de afdeling Breda van de Fietsersbond.Hiermee trachten we de leden te informeren met name aangaande lokale ontwikkelingen.  

_________________________________________________________________


Wilt u contact met de redactie: redactie@fietsersbondbreda.nl  

                

Onderstaand treft u de inhoudsopgave en een selectie uit de editie september 2014 aan. Heeft een item uit de inhoudsopgave uw belangstelling, stuur ons dan een e-mail. Vermeld daarin het gewenste item, alsmede de maand waarop de editie is verschenen.Wij zorgen er dan voor dat u dit per e-mail toegestuurd krijgt.

_________________________________________________________________


De Digi-Tuub

periodiek van de afdeling Breda

van de Fietsersbond

September 2014                          
Inhoudsopgave:Afscheid van de voorzitter *


Historie


Fietsmuziek


E-bike event *


Bestuur


Station fietsenstalling *


Jaarverslag 2013


Sluiting rijwielstalling bij het station


________________________________________
Afscheidswoord van de voorzitter


Foar de wyn is elkenien in hurde rider*


In maart 2010 ben ik begonnen als voorzitter van de Fietsersbond van Breda en omstreken. Nu, na ruim 4 jaar, heb ik helaas moeten besluiten, vanwege drukke werkzaamheden, om per 1 juli mijn functie neer te leggen. Ik heb deze functie altijd met veel plezier ingevuld.


De afdeling Breda heb ik leren kennen als een afdeling die heel actief is en zeer betrokken leden heeft. Dit is altijd zo gebleven. Er is de afgelopen jaren erg weinig verloop geweest onder de actieve bestuursleden. De contacten met de gemeente zijn in al die jaren goed geweest.


Wat mij in 2010 als snel duidelijk werd, is dat ik niet in de meest gunstige tijd de functie van voorzitter aanvaard had. Door de crisis werd het steeds moeilijker om structurele veranderingen te bewerkstelligen. De gemeente Breda is in al die jaren echt van goede wil geweest, maar het simpele feit dat het geld ontbrak zorgde voor onder andere fors achterstallig onderhoud van de fietspaden. Structurele verbeteringen werden soms op de lange baan geschoven.


Op dit moment kunnen we zien dat het jaren vasthouden aan de door de afdeling uitgezette lijnen toch zijn vruchten begint af te werpen. Het fietsparkeren in de binnenstad gaat weer gratis worden. Daarmee kan er mogelijk ook makkelijker gehandhaafd worden en aan het weesfietsenbeleid beter vorm gegeven worden. Het onderhoud van de wegen is weer opgepakt. Er komen veel meer extra fietsenstallingsplaatsen bij het nieuwe station.


Op langere termijn komen we echter ruim 2000 plaatsen te kort. Dit hebben we aan de wethouder en raadsleden laten weten. Er is aan dit onderwerp vrij recent ruim aandacht besteed in de media. In deze hebben we een statement gemaakt. Dit is zeker een onderwerp om voor te blijven gaan.


De snelfietsroutes zijn steeds meer onderwerp van gesprek. De ambtenaren van de gemeente zijn erg bevlogen. De afdeling probeert samen met de gemeente te gaan voor “Breda Fietsstad 2016”.


We hebben de afgelopen jaren ondanks de nodige tegenwind ons beleid staande weten te houden. Ik hoop dat de afdeling Breda weer snel een voorzitter zal vinden. De verwachting is dat deze de komende jaren samen met de actieve leden meer de wind mee zal hebben. Ik wens u en de afdeling Breda veel meewind toe.


Natuurlijk is fietsen booming en laten we ons daar allen voor blijven inzetten.


Rob Kremers

Voorzitter


* Met de wind mee kan iedereen hard fietsen. Mijn moeder, met Friese roots, gebruikte vaak dit spreekwoord. Onder het motto: weet je ook staande te houden als je tegenwind hebt.

__________________________________________________________________
E-bike event


Zaterdag 3 mei was er een E-bike event op de skeelerbaan op de Terheijdenseweg, waar ook de Fietsersbond Breda present was.


Vandaag de dag is een elektrische fiets het laatste nieuwe ding om te hebben. En niet alleen voor de "ouderen" onder ons, maar ook veel jongeren en jong volwassenen zie je op een elektrische fiets rijden. Er waren zo'n 30 kramen met allerlei fietsen: van gewone toerfietsen tot de sportfiets, de mountainbike en de opvouwbare fiets. Ze waren allemaal te bewonderen en uit te proberen en daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. Het was een heel goed bezocht evenement.


Als Fietsersbond Breda hadden we een stand samen met de Gemeente Breda en we hadden een prima samenwerking. Piet Brosens had gezorgd dat we kopieën hadden van de testen van de elektrische fiets. Deze testen, van 24 E-fietsen, waren in april gedaan, dus erg recent. Jammer genoeg was "onze" winnende fiets, de Pegasus, niet aanwezig. Marieke van Hoof had de deelnemende fietsen onderstreept op de flyer en dat was erg duidelijk.


Het werd al snel bekend dat er een flyer was met testen, tezamen met een mooie handige tas van de gemeente Breda. Op een gegeven moment moesten we het dus rustig aandoen met flyeren. Eerst stonden we vóór de stand, maar al snel stonden we erachter en lieten we de mensen naar ons toe komen. Dit was dus voor de echte liefhebber en geïnteresseerde. Veel mensen maakten een praatje en er waren er ook die herinneringen ophaalden aan de goeie oude tijd van de Fietsersbond. Er waren veel Belgen en ook uit Duitsland waren mensen gekomen om zich te oriënteren .


Het eerste deel van de dag stond ik samen met Rob bij de stand. Een leuke laatste activiteit voor onze voorzitter, die er duidelijk veel plezier in had om de flyers aan de man te brengen. 's Middags stonden Marieke en Piet in de stand. Het was een schitterende zonnige dag en een leuke bezigheid. Dus... bij deze gelijk een oproep aan de leden, die zin hebben om eens een keertje mee te helpen: meld je aan bij www.fietsersbondbreda.nl


Door bij deze activiteit te zijn, kwam er ook weer een aantal vragen bij mij op wat betreft de elektrische fiets. Ik zag namelijk niemand met een helm op rijden. En je gaat al snel 20 of 30 kilometer per uur. Doordat ze zo hard gaan, wordt het een stuk onveiliger op het fietspad. Ze zijn er vaak sneller dan je verwacht en je hoort ze niet aankomen. Hoe veilig is een elektrische fiets, als je reactievermogen vermindert?


Misschien zijn dit enkele vragen voor een discussie over de elektrische fiets. Maar voor dit moment ga ik eerst de testen eens goed doornemen.....


Hartelijke fietsgroet van

Maria Prinse

___________________________________________________________________Station fietsenstalling


Eens per maand komen de actieve leden met het bestuur bijeen. We bespreken dan de stand van zaken: wat hebben we gedaan, hoe ging dat, hoe nu verder. Om die activiteiten meer zichtbaar te maken voor alle leden, willen we erover gaan berichten in de Digi-Tuub.


Deze eerste keer ligt de focus op een “gebed zonder end”, namelijk de STATIONSFIETSENSTALLING.


Zoals bekend zijn de inzichten en plannen rond capactiteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid keer op keer gewijzigd. De communicatie hiervoer met NS, Pro Rail en ook de gemeente was voor ons als Fietsersbond Breda tijdrovend en vaak frustrerend.


Uiteindelijk heeft Otto Knitel namens het bestuur een open brief geschreven aan College en Raad van de gemeente Breda. Die is (helaas niet volledig) op 15 mei jongstleden geplaatst in BN-de Stem. De reactie van wethouder Akinci (nota bene van GroenLinks) was wel wat teleurstellend; volgens hem was er niks mis met de geplande stalling... Maar op 21 mei kwam er dan toch een meer bevredigende reactie in de vorm van een brief, ondertekend door burgemeester en wethouders. De inhouod komt hier op neer:

waardering voor de betrokkenheid en inzet van de Fietsersbond Breda

erkenning van de prognose dat steeds mee mensen per fiets naar het station zullen gaan

realiseren van een extra stalling aan de zuidkant (!!)

toepassen voor beide stallingen van een digitaal systeem “Handhaving Benutting Fietsenstallingen”. Hierdoor vinden gebruikers sneller een plekje voor hun fiets en moet de capaciteit met 20% toenemen. (Dit systeem wordt ook in Utrecht toegepast bij de vernieuwde fietsenstalling daar. Red.)


Als afdeling Breda van de Fietsersbond hebben we hiermee ons inziens niet alles, maar toch redelijk wat bereikt. Letterlijk eindigt de brief met:


In algemene zin kunnen we stellen dat in Breda de fiets voortaan letterlijk en figuurlijk meer voorrang krijgt binnen stedelijke bereikbaarheid. De fiets is in de Structuurvisie 2030 direct gekoppeld aan stedelijke ontwikkeling, aan onze klimaatopgave en aan een leefbare stad. De fiets is meer dan alleen een milieuvriendelijke vervoerswijze; het is een product geworden dat wij beter moeten gaan verkopen. Dat doen we niet meer alleen, daar hebben we de stad voor nodig.


En daar staan wij natuurlijk volledig achter.


Marieke van Hoof

__________________________________________________________________Het bovenstaande is een selectie uit de Tuub van september 2014. Wilt u voortaan de gehele editie van de Tuub ontvangen, meld u dan aan via:


Aanmelden voor ontvangst van de Tuub.


Uiteraard is dit geheel gratis.

__________________________________________________________________