Sitemap
5. Promotie
Inleiding beleidsplan
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

  

  

sitemap

.

Veiligheid en comfort

4.1  Verkeersveiligheid

Het thema veiligheid neemt een belangrijke plaats in. Onder veiligheid worden begrepen de verkeersveiligheid en de algemene veiligheid. Hierbij dient aandacht te zijn voor zowel de objectief vast te stellen (on)veiligheid als voor (on)veiligheidsgevoelens.

Bij de algemene veiligheid moet men denken aan fietsdiefstal en vandalisme, maar ook aan het lastigvallen en beroven van fietsers. Wij zullen hiervoor herhaald aandacht vragen van politiek, gemeentebestuur en (politie)ambtenaren. Een anti-diefstalbeleid omvat een actieve opsporing, helingbestrijding en een adequate behandeling van teruggevonden fietsen. 4.2 Strooibeleid


De gemeente Breda is de voorbije jaren zeer actief gebleken in het begaanbaar houden van hoofdroutes voor het fietsverkeer. De Fietsersbond maakt zich hard dit beleid ook in de komende bezuinigingsjaren overeind te houden.                                   4.3 Verlichtingactie


In het kader van de behartiging van de verkeersveiligheid nemen we deel aan de gemeentelijke projectgroep Verkeersveiligheid en aan verlichtingsacties bij scholen en fietsenstallingen.                                                                                                         4.4 Verkeerslichtafstelling


Over de afstelling van verkeerslichten komen geregeld klachten binnen die worden besproken met de gemeente. De “voelers” die wachtende fietsers signaleren komen hieraan tegemoet maar ze zijn vaak langdurig of blijvend buiten werking. Dit zal steeds door de bond aan de gemeente worden gemeld tot verbetering optreedt.  

< Vorige pagina 

5. Promotie

6. Overleg

7. Organisatie

4. Veiligheid en comfort

   Terug naar Inleiding

.                                                                 Copyright (c) 2017 Fietsersbond Breda. Alle rechten voorbehouden.