Sitemap

Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub juni 2018
De Tuub december 2017
De Tuub oktober 2017
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2018
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer

  

.

.

sitemap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Sed diem nonummy nibh euismod tincidunt

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

Lorem

Ipsum

Dolor

Sit

.

Uitgelicht

  

Nieuw bestuurslid: Kees van Rhijn...


We zitten aan tafel met Kees van Rhijn, nieuw bestuurslid van onze afdeling. Op tafel een apparaat: een kettingblad met trappers dat via een fietsketting verbonden is met iets dat op een dynamo lijkt. Het blijkt een uitvinding te zijn waar Kees aan werkt: ‘Samen met Boudewijn Polanen van Light Transport Engineering zoek ik naar een elektrische aandrijving voor de fiets waarbij je als fietser mee kunt doen. Ik zag het bij Boudewijn op de werkplaats liggen en ik raakte met hem daarover in gesprek. Elektronica is mijn hobby, dus ik zag wel mogelijkheden om hem hiermee te helpen.’


Op dit moment zijn er al fietsen met elektrische aandrijving waarbij je kunt meetrappen, maar dat gaat mechanisch en dat stelt nogal wat eisen aan de overbrenging van voor naar achter. Dat zou veel compacter kunnen door rechtstreeks een dynamo aan te drijven die de accu bijlaadt.


‘Het is de bedoeling dat je zelf kunt instellen met hoeveel moeite je trapt. Het mooiste zou zijn als de dynamo geïntegreerd was in de trapas. Dan heb je geen kettingoverbrenging nodig, maar dat is nogal een dure oplossing. Vandaar dat we het nu even zo doen. Het kan alleen in een driewieler toegepast worden. Met een mechanische verbinding heb je steun aan je pedalen, maar hier niet want je trapt door als je er kracht op zet.’


Kees is inderdaad ingenieur, opgeleid in Wageningen. ‘Wageningen wordt altijd met landbouw geassocieerd, maar techniek komt al heel snel aan bod. Ik heb cultuurtechniek gedaan in de tropische richting met als doctoraal meet-, regel- en systeemtechniek. Dat was vooral gericht op klimaatbeheersing in kassen. We hebben gekeken naar een methode om de karakteristieken van de verwarming te kunnen bepalen. Dat was een mooi onderzoek.’


‘Daarna ben ik in de technische automatisering beland. Vooral besturing dus, van mengvoederfabrieken, ov-communicatiesystemen, kantoorautomatisering,

registratiesystemen bij de glasindustrie, luchtkwaliteit en vervolgens nog een hele tijd bij Philips Healthcare in Best als systeembeheerder voor de MRI-systemen daar.’


En ook thuis blijft hij ingenieur: hij is bezig met de verwarming van zijn huis. ‘Die stelt zich per radiator automatisch in. Door het hele huis kan het een soort follow-me systeem worden. Als ik boven aan het werk ben, dat hoeft het alleen daar warm te zijn.’ Hij heeft er nu tijd genoeg voor. ‘Ik ben lekker gepensioneerd. Tot oktober vorig jaar heb ik gewerkt bij ALE Heavylift, dat van die hele grote kranen maakt en vijzels om bruggen mee op te tillen. De kranen worden onder meer gebruikt om raffinaderijen op schepen te zetten.’


Naast zijn werk was hij op verschillende manieren actief in Breda. ‘Ik was secretaris van GroenLinks, maar ik wilde de jeugd wat meer de ruimte bieden. Daarnaast ben ik namens de huurders vertegenwoordiger in de werkgroep energie, met Alliantie Breda. Dat is een stakeholders overleg tussen corporaties, gemeente en huurders. We willen in 2044 CO2-neutraal worden en we kijken hoe we dat met elkaar kunnen bereiken. Dat is nu vooral plannen maken. Er moet natuurlijk ook een moment komen dat we die kunnen gaan uitvoeren. Het schiet nog niet zo op omdat de middelen nog niet voorhanden zijn.’


Sinds 1997 is hij lid van de Fietsersbond. ‘Ik was al een beetje actief. Toen de Tuub nog niet digitaal was, heb ik hem nog helpen bezorgen hier in de Haagse Beemden. Vervolgens ben ik fietsverkenner geworden. Dat sprak me wel aan, want het was een beetje technisch. Lantaarnpalen die het niet deden, slecht onderhoud werd bij de gemeente gemeld.’

Kees is in het bezit van drie fietsen, waaronder een ligfiets. ‘Ik doe alles op de fiets. Mensen zeggen wel eens: een ligfiets in de stad, dat is geen goede combinatie, maar ik vind het heerlijk. Ik merk wel dat het fietsen vanuit de Haagse Beemden naar het zuiden van de stad nog wel verbeterd kan worden. Je loopt in het centrum vast. We hebben daarover met de gemeente overlegd en je ziet dat er contouren komen van een plan, om rond de stadskern via de binnen singels alle kanten uit te kunnen, maar zo ver zijn we nog niet.’


Inmiddels is hij aan het werk als bestuurslid van de afdeling. Hij kreeg meteen een actuele kwestie op zijn bord. In september liep een oudere dame in het Valkenberg botbreuken op doordat ze door een fietser werd aangereden. Naar aanleiding daarvan gingen er stemmen op om scooters, brommers en fietsen te weren uit het park waar alle paden nu nog als fietspad gelden.


‘Met bestuursleden Piet Brosens en Martin Pöttker heb ik overleg gehad met de wijkraad Stadshart over het Valkenberg. Daar zie je dat de combi van fiets, bromfiets met wandelaars ontstaan is. Dat triggerde mij: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de gemotoriseerde snorfiets gaan scheiden van de fiets.’ De wet kent twee verschillende fietspaden: verplichte en onverplichte. Op die laatste mogen geen bromfietsen en andere tweewielers met brandstofmotor rijden. Daarin ligt volgens Kees de oplossing.


‘Nu hebben we in Breda overal verplichte fietspaden en daar mag een snorfiets met brandstof rijden. Maar als we de stap zouden maken naar onverplichte fietspaden dan mogen ze er niet meer op. Mijn eerste doel is om al die bordjes te vervangen door langwerpige bordjes met de tekst ‘Fietspad’.


Kan dat overal in de stad? Onverplichte fietspaden betekenen ook dat de fietser niet meer verplicht is om hier gebruik van te maken en zich tussen het autoverkeer gaat mengen. ’Hier in de Haagse Beemden hebben we heel veel fietspaden die niet langs een weg lopen. Dus de fietsers kiezen hier automatisch een route die het snelste is. De hele wijk is een 30km-zone. Als je de snorscooters op de weg laat rijden dan loop je geen risico. Er zijn waarschijnlijk meer wijken waar de fietspaden niet langs een weg liggen, zodat je er een onverplicht fietspad van kan maken, vooral als het een 30 km-wijk is en meestal is dat zo.’


‘Je moet natuurlijk wel zorgen dat je in een 50 km-gebied met een verplicht fietspad de wijk in kunt komen. Maar op het moment dat je eenmaal in de wijk bent, kun je tegen de snorscooter zeggen: jij kunt nu op de weg verder en de fietser kan door op het fietspad.’


Met snorscooters wordt net zo hard gereden als met gewone scooters. Hier in de Haagse Beemden worden de fietspaden gemengd gebruikt. Veel wandelaars laten er hun hond uit, de scholen liggen erlangs. Dus als we het gebruik van die fietspaden tot fietsers en voetgangers kunnen beperken, dan zie ik daar een groot voordeel in.’


Voetgangers wil hij niet weren van het onverplichte fietspad, ook niet in het Valkenberg. Het probleem zit hem in het gemotoriseerde verkeer.


‘Als het helemaal vol is met wandelaars dan zal je als fietser waarschijnlijk meewandelen. Recent zag ik iemand op zo’n snorscooter die vindt dat hij daar recht op heeft omdat het als verplicht fietspad gecategoriseerd is, die sjeesde door alles heen. Dat ben je dan kwijt.’


Kees woont sinds 1989 in de Haagse Beemden en weet hoe goed het netwerk van fietspaden in de wijk werk – op enkele knelpunten na. ‘Wat hier in de Haagse Beemden speelt: op kruispunten heb je voorrang als fietser. Maar er zijn punten waarvan je weet: daar gaat het mis. Onder aan de Moerlakenbrug hebben we al vaak een ongeluk gehad. Dat heeft er ook mee te maken wie er op de weg rijdt. Mensen die hier wonen zijn vertrouwd met voorrang voor fietsers op kruisingen. Laatst zag ik een ongeval waarbij een Belgische automobilist betrokken was. Die weet dat niet en als zo’n snorscooter op topsnelheid zo’n kruispunt nadert dan gaat het fout.’

‘Bij een kruising bij het Heksenwiel heeft men zelfs het zebrapad weggehaald: laten de voetgangers maar goed om zich heen kijken. Dat is veiliger dan wanneer ze zomaar oversteken. Veiligheid first.’


‘Het onderhoud van de fietspaden is lang een probleem geweest, maar je merkt dat de gemeente nu de achterstand aan het wegwerken is. De Donktunnel was echt een drama, maar die hebben ze nu opnieuw geasfalteerd en dat is nu fantastisch. Maar een stukje verder richting stad hobbel je over het fietspad je vanwege de wortelopdruk. De populieren langs het fietspad zullen op een gegeven moment wel gerooid moeten worden en men wacht waarschijnlijk daarop voordat het fietspad wordt aangepakt.’


Breda fietsvriendelijk maken is zijn doel en dat zal niet meevallen. ‘De auto is hier nog steeds leidend. Het is een echte VVD-gemeente. Als er plannen worden gemaakt en dan moet er op het laatste moment nog iets voor de fietsers gebeuren. Ik hoop dat we alle wethouders van het huidige college op de fiets krijgen. Zelfs VVD’ers zien dat duurzaamheid een belangrijk item aan het worden is.’


Maar toch: de gemeente is nu rigoureus bezig om verkeerd gestalde fietsen in de binnenstad weg te halen. ‘Mensen hebben van nature een weerstand tegen verandering. Als mensen uitgaan zetten ze hun fiets neer en kijken niet goed om zich heen. Dat kan de veiligheid in gevaar brengen doordat hulpdiensten er niet meer kunnen komen.’

Misschien moet je elkaar wel willen aanspreken als je ziet dat er iets misgaat. Dat is iets wat mensen niet durven. Ik ben voorstander van zelfredzaamheid van de bewoners. Ik was laatst bij een bijeenkomst over wortelopdruk. Men verwacht dat de gemeente dat maar regelt. Je ziet, wij hebben hier een lang voetpad langs de tuin en ik had veel last van wortelopdruk. Ik heb al die wortels zelf ondergraven en naar beneden geduwd.’

‘Ik denk dat wij als fietsersbond een verbindende rol kunnen spelen met de gemeente. Ons gesprek met de wijkraad Stadshart gaf ons de mogelijkheid om hun wensen zo te vertalen dat het ook met de gemeente werkt. Als we het als drie partijen eens kunnen worden, dan bereik je veel meer.’


‘Het zal niet altijd lukken. Zo zag ik een bericht van de wijkraad Heusdenhout die heel andere ideeën heeft over hoe de snelfietsroute moet komen te liggen door hun wijk. Dat is vaak het probleem met wijkraden: wie vertegenwoordigen ze eigenlijk. Komt een uitgesproken mening van een wijkraad wel overeen met wat er in de wijk leeft? Aan de ene kant is het hartstikke fijn dat je mensen hebt die deze rol willen vervullen, maar je moet wel je grenzen kennen. Het moet aankomen op samenwerking en je moet begrip hebben voor de standpunten van andere partijen.’


Overleg heeft resultaat, zo blijkt. De geluiden om ook de fiets uit het Valkenberg te weren, zijn verstomd. ‘De wijkraad Stadshart wil de fiets niet verbannen uit het Valkenberg en ze zijn ook echt op zoek naar oplossingen. Die worden gezocht in verschillende kleuren zodat je kunt zien: dit is echt voor de fietsers bedoeld en dit voor de wandelaars.’ En in het invoeren van het onverplichte fietspad. ‘Die snordingen kunnen dan gewoon van het fietspad af. De elektrische fietsen niet, de wet zegt dat je alleen verbrandingsmotoren kunt weren van een onverplicht fietspad.’


Hoe ziet hij de samenwerking met andere belangenorganisaties, zoals Rover? ‘Bij ons ligt het zwaartepunt op de fiets, maar waar fiets en openbaar vervoer elkaar raken, bijvoorbeeld als het gaat over voorzieningen bij een station, dan kunnen we samenwerken. Ik denk wel dat er een rol is voor een specifieke Fietsersbond. Je zal toch je kern moeten zien te houden.’


Jan Brouwers

< Vorige pagina