Sitemap
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub december 2017
De Tuub oktober 2017
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2018
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap


  

.

.

Rondrit met wethouder  Boaz Adank

< Vorige pagina 

sitemap

  

Op maandag 16 oktober2017 heeft een afvaardiging van de Fietsersbond Breda een rondrit gemaakt door de stad. De bedoeling was om samen met de wethouder van Mobiliteit en Openbare Ruimte, Boaz Adank (VVD) een aantal aandachtspunten van het fietsverkeer te bekijken.

De fietstocht was op initiatief van de Fietsersbond, waar we de wethouder en zijn verkeerskundig ambtenaar fietsbeleid (Martijn Geervliet) voor uitgenodigd hadden. Na een korte kennismaking startten we in de fietsenstalling aan de Concordiastraat. Een stalling die op de onderste verdieping van de parkeergarage is gevestigd en die pas de laatste tijd door fietsers ontdekt lijkt te worden. Na een uitleg door de beheerder over de ontstaansgeschiedenis hiervan reed het gezelschap van 8 personen naar de kruising van de Markendaalseweg met de Karnemelkstraat. Daar werd stilgestaan bij de blijvende probleemsituatie van de Karnemelkstraat als doorsnijding tussen twee winkelgebieden. De wethouder gaf aan dat er diverse studies lopen naar mogelijke oplossingen hiervoor. Evengoed zal het nog wel een aantal jaren gaan duren eer er een oplossing is.

Over de Nieuweweg reed het gezelschap vervolgens verder naar de Haven, alwaar de terrasproblematiek van de ondernemers aldaar werd besproken. De wethouder verzekerde ons dat de fietspadfunctie daar ter plaatse ongewijzigd zal blijven. Volgens Adank was de huidige situatie een voorbeeld van Shared Space. Volgens de Fietsersbond is het maar de vraag of dit de juiste term is voor een situatie waarin de voetganger van de stoep is verdreven vanwege de inbeslagname daarvan door een terras.

Via het Kasteelplein kwamen we in het Valkenberg, waarbij de grote paden juist wel een goed voorbeeld zijn van Shared Space: fietsers en voetgangers maken in goede harmonie gebruik van de openbare ruimte  die de schoonheid van het park te bieden heeft. Na kort stilgestaan te hebben bij de “promenade” van de Willemstraat, een voorbeeld van een positieve uitwerking van een heringerichte straat, werd het nieuwe station aangedaan. Aan de Noordzijde van het station werd aandacht gevraagd voor het fietspad dat door de “kuil van het station” loopt. Een fietspad dat fungeert als doorgangsgebied, maar tevens het bestemmingsfietsverkeer van en naar het station moet verwerken. Juist voor het doorgaande fietsverkeer is het een zeer ongewenste situatie dat deze fietsers gedwongen worden door de kuil van het station te rijden, met risico’s van aanrijdingen met overstekende wandelaars als gevolg.

In oostelijke richting werd daarna de route vervolgd, waarbij het snelfietspad naar Oosterhout benut werd. Een mooie strook fietspad, maar momenteel een beetje losliggend omdat het aan geen van beide zijden een gelijkwaardige aansluiting heeft. Ondertussen werd toegezegd dat de fietspaden aan de Doornboslaan nog steeds in de planning liggen om onder het spoorviaduct aan beide kanten een tweerichtingsfietspad te maken.  Sommige aanpassingen hebben nu eenmaal enkele jaren nodig…

Bij de grote kruising van de Tilburgseweg met de Nieuwe Kadijk werd gesproken over de aansluiting op de nog te ontwikkelen snelfietsroute naar Tilburg. Er zijn al wel plannen, maar nog niet definitief, zodat de aansluitende fietspaden naar het centrum van Breda ook nog in de ijskast liggen.  Voor de Fietsersbond is de snelfietsroute een van de speerpunten, waarvan we hopen op afzienbare termijn meer duidelijkheid over te krijgen. 

Via de Heusdenhoutsestraat, een mooi voorbeeld van de visie van de gemeente over de fietsstraat, werden de toekomstplannen over het doortrekken van deze fietsader besproken. Uiteindelijk zal deze via de Ignatiusstraat door moeten gaan lopen tot en met de Nassaustraat. Ondertussen werd ook de herinrichting van de Nassausingel nog bekeken, en de wensgedachte om deze door te trekken tot aan het Chasséveld. De heringerichte fietsstraat van de Boschstraat ligt er inmiddels al wat hobbelig bij, waarbij de bestratingstoepassing nog werd besproken. Soms kiest men uit cultuurhistorisch oogpunt juist voor een klinkeruitvoering, daar waar asfalt in principe de voorkeur heeft van Martijn Geervliet.

Tenslotte stonden we nog even stil bij de plannen die er liggen met betrekking tot de herinrichting van de Vlaszak, en de hoek om naar de Oude Vest. Hier blijken veel belanghebbenden in de overlegsituatie en plannenmakerij te zitten, zodat de verwachting is dat de komende jaren nog niet voor een definitieve (lees ook veilige) oplossing gekozen zal kunnen worden.

Al met al kijken we terug op een prettige rondrit met de wethouder, waarbij hij liet zien open te staan voor de inbreng van de Fietsersbond Breda. Of hij daadwerkelijk ook wat gaat doen met onze aanbevelingen zullen we nog moeten afwachten. We blijven de gemeente hoe dan ook kritisch volgen en zullen onze gedachten regelmatig ventileren.

Tenslotte danken we ook de weergoden die zeker bijgedragen hebben aan het succes van deze fietstocht. Met een temperatuur van tegen de 25 graden op 16 oktober hadden we wat dat betreft geen reden tot klagen. Hoewel in de toekomst misschien de klimaatproblematiek een bijkomend gespreksonderwerp zal moeten zijn. Voorlopig hebben we afgesproken volgend jaar zomer wederom een rondrit te maken. Dan wellicht de andere kant van Breda op.

Ruud Janssens