Sitemap
4. Veiligheid en Comfort
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

Inleiding beleidsplan

  

  

sitemap

.

3.  Infrastructuur


3.1 Snelle fietsverbindingen


Vanuit Breda is er thans één snelle fietsverbinding met Etten- Leur. Er dient met de randgemeenten afstemming plaats te vinden over de verdere ontwikkeling van snelle fietsverbindingen, bijvoorbeeld met Tilburg, Oosterhout en Terheijden/ Drimmelen. Hier zal ook de provinciale Fietsersbond

bij betrokken worden.   


3.2 Opheffen fietsbarrières


In 2009 is door de Fietsersbond de nota “Barrières in Breda” aangeboden aan de gemeente Breda. Totnogtoe is het hier bij gebleven. We zullen met de gemeente in overleg gaan om te kijken waar de deze barrières kunnen worden opgeheven.


3.3 Bevordering  en bewaking en herinrichting van een goede fietsinfrastructuur /fietsenstallingen


In het periodiek overleg met de ambtenaren van de gemeente Breda is afgesproken dat zij ons actief zullen gaan betrekken bij wijzigingen in de infrastructuur in de gemeente Breda, daar waar die van belang is voor de fietsinfrastructuur/fietsenstallingen. Op deze manier gaat de Fietsersbond een proactieve bijdrage leveren aan het fietsbeleid binnen de gemeente.


3.4 Gratis fietsenstallingen

De Fietsersbond Breda wil de gratis stallingen handhaven. Het gratis maken van de fietsenstallingen heeft het gebruik van de fiets naar de binnenstad bevorderd. Dit is beter voor het milieu en gaat congestie van autoverkeer tegen. Daarnaast worden hierdoor minder fietsen (fout) op straat gestald. Ook door de uitbreiding van het aantal stallingen en de langere openingstijden is het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bij entree en verlaten is minder oponthoud dan voorheen omdat niet meer hoeft te worden afgerekend.

  

4. Veiligheid en comfort

5. Promotie

6. Overleg

7. Organisatie

3. Infrastructuur

.                                                                        Copyright (c) 2017 Fietsersbond Breda. Alle rechten voorbehouden.

  

   Terug naar Inleiding