Sitemap

Uitgelicht
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap  

.

Ter Introductie


De Tuub is het huisorgaan van de afdeling Breda van de Fietsersbond.Hiermee trachten we de leden te informeren met name aangaande lokale ontwikkelingen.

                   

Wilt u contact met de redactie: redactie@fietsersbondbreda.nl


Onderstaand treft u de inhoudsopgave en een selectie uit de editie mei 2016 aan.

Heeft een item uit de inhoudsopgave uw belangstelling, stuur ons dan een e-mail. Vermeld

daarin het gewenste item, alsmede de maand waarop de editie is verschenen.Wij zorgen er dan voor dat u dit per e-mail toegestuurd krijgt.  


                     ______________________________________________________


                                                                                                                                               


                                                        
  

sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.

                            De Tuub

            periodiek van de afdeling Breda

                   van de Fietsersbond

                            mei 2016


  
   
  
de Tuub  
  
Fietsersbond
     afdeling Breda

      


    

      Mei 2016

De Tuub

Inhoudsopgave:


Voorwoord

Blootshoofds fietsen of met helm?

Overpeinzingen over de fiets

Vrienden op de fiets *

Een bijzondere fietser *

Fietspaden in het Ulvenhoutse en Chaamse bos

Hebt u dat nou ook?

Antwerpen fietsstad?  

Stoplichten of....*

Update van dee Belangengroep Fiets Mark en Aa *

Voor u gelezen

Verkeersweek op De Boomgaard

Cycling 4 school

Resultaten van het fiets Vekeersexamen gepubliceerd door de ANWB


________________________________________

  

Vrienden op de Fiets


De nieuwe adressengids van  Vrienden op de Fiets  2016 is een dik boekwerk van 264 bladzijden en ziet er heel appetijtelijk uit: op de omslag pronken twee mokken met cappuccino (of café latte, daar wil ik af zijn). Maar ook het binnenwerk is goed verzorgd, om maar te zwijgen van de bijgevoegde (route)kaart van Nederland, waarop alle ‘vrienden’ adressen zijn weergegeven.


Een citaat van bladzij 2: “Stichting Vrienden op de Fiets is een non-profitorganisatie die meerdaagse fiets- en wandeltochten wil bevorderen. Sportiviteit en oog voor duurzaamheid liggen hieraan ten grondslag. De stichting biedt daarom een netwerk van overnachtingsadressen, bedoeld voor iedereen die op eigen spierkracht rondtrekt. De

slaapplekken zijn bij mensen thuis, waar kleinschaligheid en persoonlijk contact centraal staan.’’


Wie een meerdaagse fietstocht door Nederland wil maken, kan kiezen uit een enorm aantal adressen – vaak in kleine plaatsen waar geen hotel of B&B te vinden is. Soms kan overnacht worden in een logeerkamer, maar slaapaccommodatie kan ook gevonden worden in een tuinhuis, stacaravan of woonboot. Mijn man en ik hebben vaak bijzonder aardige en gerieflijke slaapplekken gevonden bij de Vrienden. Hartelijke ontvangst, zonder

opdringerigheid, bereidheid tot het geven van informatie over de omgeving, uitgebreid en smakelijk ontbijt dat genoeg energie geeft voor een flinke fietstocht.


Vrienden op de Fiets bestaat sinds 1984 en is heel kleinschalig begonnen. Met 80 adressen en nu zijn er ruim 80.000! Wij waren al kort na de oprichting lid en zijn het altijd gebleven, al maakten we niet alle jaren gebruik van Vriendenadressen. Maar als we op een fietstour willen overnachten geven we altijd de voorkeur aan een Vriendenadres boven een veel onpersoonlijker hotel. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Frankrijk en

Duitsland zijn behoorlijk wat vriendenadressen te vinden. Toen we vorig jaar een tocht maakten naar Ieper, in België, overnachtten we bijna steeds bij Vrienden. Ook in Ieper zelf hadden we een leuk adres, waar de gastvrouw ons zinvolle aanwijzingen gaf om “The Last Post” (dagelijkse plechtigheid met “trompet hulde” ter herdenking van de gevallenen in de eerste wereldoorlog) bij te wonen. In de nieuwste adressengidsen zijn pagina’s met verder

afgelegen adressen te vinden, in bijvoorbeeld Schotland, Slowakije, Spanje, de Verenigde Staten. Daarmee hebben wij geen ervaring opgedaan.


Geïnteresseerde fietsers kunnen voor € 8.00 per jaar lid worden van Vrienden op de Fiets, ze krijgen dan een pasje en de adressengids plus routekaart. Een dag van tevoren afspreken is gewenst. De overnachtingskosten inclusief ontbijt zijn € 19.00 per persoon, een vast bedrag dus. In de gids wordt met symbolen per adres aangegeven hoeveel

slaapplaatsen er zijn en dergelijke. Wat zegt u, of er in Breda ook overnachtingsadressen zijn? Jazeker, meer dan 20, en in dat aantal zijn de onder Breda vallende dorpen zoals Bavel, Teteringen enzovoort niet meegenomen.


Probeer eens een Vriendenadres, het kost u de kop niet en u doet heel diverse en vaak bijzonder plezierige ervaringen op.


Nel Jagt


______________________________________________________________________ Stoplichten of…


Laatst zat ik bij een overleg van Via Breda, tussen de gemeente en een vertegenwoordiging van wijkbewoners en andere belanghebbenden. Een van de onderwerpen die daar ter sprake kwamen, was de herinrichting van het kruispunt van de Belcrumweg met de Speelhuislaan. Gezien de toegenomen drukte van het verkeer dat langs de Belcrumweg het stadscentrum inkomt en verlaat is er behoefte aan een betere doorstroming van het verkeer aldaar. De genoemde kruising wordt als een knelpunt ervaren. Voor de gemeente genoeg reden om over een aanpassing na te denken.


Verkeersregelsystemen zijn heden ten dage onderhevig aan modieuze trends. In de jaren tachtig was het erg in om kruisingen te reguleren middels verkeerslichten (vanuit de beleving vaker aangeduid als ‘stoplichten’, je moet er immers vaker voor stoppen dan dat je het gevoel hebt onderdeel te zijn van een regelsysteem). Begin deze eeuw

zijn de rotondes in de mode geraakt. Verkeersdeelnemers worden ter plaatse gedwongen om flink vaart teinderen. Er zijn inmiddels veel variaties op het thema rotonde, denk aan Turbo rotondes, doorsneden rotondes enallerhande tussenvormen. Ook veel variatie zit er in de voorrangsregels op rotondes en met name op de

naastliggende fietspaden. Helaas heeft de wetgever geen grip gehad op de eenduidige uitwerking van deze regels,wat bij de Fietsersbond geregeld tot reacties en vragen heeft geleid.


In de hedendaagse opvattingen van verkeersregulering worden de hindernissen zoveel mogelijk teruggebracht: hetkruisende verkeer moet overzichtelijk zijn en zelf in staat geacht worden om de afwikkeling netjes te regelen. Nuben ik in principe geen voorstander van stoplichten. Als fietser moet je vrijwel altijd stoppen om op een knopje tedrukken om je aanwezigheid kenbaar te maken, daar waar automobilisten altijd een verstopte sensor activeren omzich te melden. Oké, ik ken in Breda enkele plaatsen waar ook voor fietsers sensoren zijn toegepast, maar het zijner altijd nog maar enkele in verhouding tot die voor automobilisten.


Terug naar de Belcrumweg. Bij het overleg werd een plan gepresenteerd waarin de verkeerslichten verwijderd waren. Uiteraard waren er nog wat meer aanpassingen in de route gemaakt, maar de verbeterde doorstroming werdvooral bewerkstelligd door het verwijderen van de hinderlijke stoplichten. Vooral hinderlijk voor auto’s, laat dat

duidelijk zijn. De genoemde weg wordt ook door fietsers veel gebruikt als in- en uitgaande route richting centrum. Daarbij zijn er ook nogal wat fietsers die komend vanuit Noord, linksaf de Speelhuislaan op willen om naar het station te gaan.


Zeker met de nieuwe, autoluwe, Speelhuislaan is dit een aantrekkelijke route naar ons nieuwe openbaarvervoersknooppunt. De kruispunt - ontwerpers hadden gerekend dat het niet meer op rood staande verkeerslicht eenongehinderde autostroom mogelijk zou maken. Helaas werden de overstekende fietsers daarmee tot vogelvrije

verkeersdeelnemers gebombardeerd.


Een extra breed opstelvak tussen de gescheiden rijbanen zou het mogelijk moeten maken dat fietsers in twee fasende Belcrumweg over zouden kunnen steken. Ik voorzag dat fietsers zich al slalommend tussen de in rijen

opgestelde auto’s (als gevolg van de verkeerslichten die verderop staan) heen zouden moeten wringen. Laat hetverkeer het zelf maar regelen is het motto. Helaas zijn we als fietser altijd de zwakke verkeersdeelnemer, die zijneigen lijf in de strijd moet gooien om doorgang te krijgen. U begrijpt: ik heb de nodige argumenten ingebracht.Helaas leek ik de enige fietser in het gezelschap, zodat ik weinig bijval kreeg. Toch was ik verheugd op devolgende bijeenkomst te vernemen dat de plannen voor aanpassing van het kruispunt van tafel waren. Niet dat ernaar mijn argumentering was geluisterd, maar de onduidelijkheid over de ontwikkeling van de verkeersstromen inhet betreffende gebied gaven voldoende reden om alle plannen in de ijskast te zetten. Afwachten dus.


Ondertussen hoop ik dat er in de komende jaren weer een nieuwe opvatting van verkeersregulering zal ontstaan,waarvan de uitkomst dan wel een geschikte oplossing voor het betreffende kruispunt zal opleveren. Voortschrijdendinzicht, waar we als fietsers nog wat aan kunnen hebben.


Fietser

___________________________________________________________________Update van de Belangengroep Fiets Mark en Aa…


Belangengroep Fiets Mark en Aa wordt een stichting met de naam: stichting Fiets Mark en Weerijs.


Doelstellingen stichting:

- Het verbreden van het draagvlak voor een fietspad over de schouwstroken van de Aa of Weerijs

- Meer naamsbekendheid aan de route geven door het ontwikkelen van een route-app en brochure, plaatsen van aankondigingsborden: hier komt een fietspad! (denk aan samenwerking met VVV, combinatie met streekproducten bijvoorbeeld Zundert trappist)

- Aankleding van de route door realisatie van informatieborden, picknickplaatsen, waterspeelplaatsen, educatieve belevenisroute.

- Indirect stimuleren van de aanleg van fietskilometers langs Weerijs door de gemeente Zundert (zoals bij de meesten wel bekend is, heeft gemeente Breda 1 miljoen uitgetrokken om de fietskilometers op de ontbrekende delen van het tracé aan te leggen).

De naam van het fietspad wordt: Reis langs de Weerijs, Van Nassau tot van Gogh.

Deze naam, het logo (dat nu ontwikkeld wordt door de gemeente Breda ter promotie van het fietspad) en het ambitiedocument worden gepresenteerd in de meimaand, fietsmaand. Het ambitiedocument is gebaseerd op het rapport dat NHTV student Anja v.d. Berg vorig jaar voor ons heeft opgesteld en is voorzien van onze strategie.

Op onze website is een actuele kaart te vinden van de meest haalbare route, na overleg met het waterschap (realisatie EVZ) en de gemeenten Breda en Zundert.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om een stichting te worden en een breed draagvlak te creëren waarbij we in mei een diversiteit aan ondersteuners van ons burgerinitiatief kunnen presenteren.


     

< Vorige pagina