Sitemap

Uitgelicht
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

  

.

Ter Introductie


De Tuub is het huisorgaan van de afdeling Breda van de Fietsersbond.Hiermee trachten we de leden te informeren met name aangaande lokale ontwikkelingen.

                   

Wilt u contact met de redactie: redactie@fietsersbondbreda.nl


Onderstaand treft u de inhoudsopgave en een selectie uit de editie december 2016 aan.

Heeft een item uit de inhoudsopgave uw belangstelling, stuur ons dan een e-mail. Vermeld

daarin het gewenste item, alsmede de maand waarop de editie is verschenen.Wij zorgen er dan voor dat u dit per e-mail toegestuurd krijgt.  


                     ______________________________________________________


                                                                                                                                               


                                                        
  

sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.

                            De Tuub

            periodiek van de afdeling Breda

                   van de Fietsersbond

                            december 2016


  
   
  
de Tuub  
  
Fietsersbond
     afdeling Breda

      


    

 December 2016

De Tuub


Inhoud


- Voorwoord *

- Inleiding

- Gaat alles nu toch nog goed komen?

- Reconstructie Oude Vest…

- Adventure cycling

- Fietsgebruik in China

- Een bijzondere fietser *

- Shared space

- Fietspad Shared space

- Verlaat bericht over fietsen naar de toekomst: luchtfietserij?

- Regensensor voor fietsers *

- Afgedankte fietsen *

- Fiets in de versnelling

- Ondertussen in het Chaamse Bos

__________________________________________

  

Beste lezer,

Alweer aangekomen in december 2016 kijken wij, de redactie van de Tuub, weer  terug- maar ook vooruit naar de kansen die het nieuwe jaar 2017 ons biedt.

Het jaar 2016 was weer een jaar waarin we veel werk hebben gemaakt met alles wat samenhangt op fietsgebied.  We noemen o.a. het periodieke  overleg met de verkeersambtenaren van de Gemeente , waarin aan de orde kwam, het aanpakken van slechte en/of gevaarlijke  wegen op verkeerstechnisch gebied, de  onderhoudsstaat, een goede  afstelling van de verkeerslichten, het juiste  gebruik van verkeersborden, belijningen en snelheidsverlagende maatregelen zoals drempels en 30 km zones, dit om een betere en veiligere verkeersafwikkeling voor zowel de auto als ook de fiets te bewerkstelligen. Maar ook contacten met Staatsbosbeheer over de zorgelijke toestand van de fietspaden in het Ulvenhoutse en Chaamse bos, die zowel voor het dagelijkse-,  als ook voor het recreatieve fietsverkeer belangrijk zijn.

Verder een heel belangrijk jaar waarin het Beleidsplan 2016-2020, met  uw inbreng,  op 13 mei gepresenteerd werd bij  wethouder Boaz Adank  (Wethouder Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte) Het Beleidsplan 2016-2020 zal onze leidraad zijn bij alle huidige- en toekomstige werkzaamheden. Wilt u het Beleidsplan nog weer eens inzien, bezoek dan onze website.

Ook dit jaar weer onze assistentie, door de actieve leden van de Fietsersbond Breda,  aan school de Boomgaard en de Petrus en Paulusschool  op het gebied van fietscontroles, de verkeerslessen en assistentie bij het bemannen van de posten voor het verkeersexamen. Leuk om te doen en we bespeurden een verbetering bij de fietscontroles m.b.t. het functioneren van de fietsverlichting en de onderhoudsstaat van de fietsen.

Dit jaar heeft, na Oosterhout, ook de gemeente Drimmelen en plekje op onze site gekregen en zijn onze onderlinge contacten met deze gemeenten weer verder uitgebreid. Verder zijn we nu ook op Facebook te vinden, klik eens op het logo onderaan deze pagina, lees de berichten en reageer desgewenst.

Ook in 2017 blijven wij ons inzetten voor de veiligheid en het comfort van u, de fietser. Meld het ons als er gevaarlijke situaties zijn, of als u suggesties ter verbetering hebt. Schrijf ook eens een stukje in de Tuub, aangaande het onderwerp “de fiets”.  Al uw bijdragen zijn welkom, met u samen maken wij het fietsbeleid in Breda tot een succes…..!

Rest ons u hele Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Veilig Fietsjaar 2017 toe te wensen namens de

redactie van De Tuub 

en de actieve leden van  de Fietsersbond afdeling Breda.

_______________________________________________________________


Regensensor voor fietsers


Ooit gehoord van een regensensor voor fietsers, die hen wil behoeden door een (te) nat pak? Via de krant (NRC, 24-10-2016) vernam ik er voor het eerst over. Een verhaal met een twist, ondertekend door Hans Steijn; lees mee:

“Met twee vrienden ga ik regelmatig op ontdekkingstocht in Nederland. Door de natuur, maar ook steden schuwen wij als beginnende gepensioneerden niet. Zo maken we een fietstocht door Rotterdam. Op de terugweg ontdekken we in de buurt van Crooswijk een noviteit: het stoplicht heeft een regensensor die de wachttijd tijdens regen voor fietsers verkort.


Terwijl wij daarover staan te praten voor het verkeerslicht stopt een Rotterdamse dame op een scootertje naast ons. Direct springt het licht op groen, waarop zij roept: “Zo, hebben jullie gespuugd naar de sensor?”


Nel Jagt

______________________________________________________________Afgedankte fietsen…


Jaren geleden werkte ik eraan mee om oude fietsen te verzamelen en in een zeecontainer te laden. De sturen werden evenwijdig aan het frame gedraaid,

dit om er zo veel als mogelijk in de container te stouwen. Een reder zorgde

dan voor de verlading naar Afrika. Je wist eigenlijk nooit waar ze in Afrika

terecht kwamen, tot vandaag!


De schrijfster Yasmine Allas, die in Amsterdam woont, schreef een artikel in de Volkskrant, over de begrafenis van haar overleden broer, die in Ougadougou woonde, een stad in Burkina Faso. Ondanks de gespannenheid, die zij tijdens haar reis ervoer, kon ze toch nog vertellen over het gevaarlijke verkeer in dat land.


Ik citeer: “Om kwart voor acht schrik ik wakker. Buiten likt de hitte meteen mijn wangen. Happend naar frisse lucht stap ik de taxi in. De modderige weg zit vol diepe kuilen waar honderden fietsers sierlijk omheen slingeren. Aan de fietsen bungelen uitpuilende boodschappentassen, baby’s hangen in doeken gewikkeld op rug of buik en oudere vrouwen laten hun koopwaar op hun hoofd balanceren. En allemaal trappen zij voort, soms wordt de stoet voorbij gezoefd door jonge vrouwen met gebeeldhouwde lichamen op bromfietsen”

Nu weet ik waar al die afgedankte fietsen blijven… voor een deel in Ougadougou.


Het was een prachtige omschrijving van het verkeer in een Afrikaanse stad, aan de rand van de Sahara. Ik wilde dit niet aan u onthouden.


Nog steeds is er in Teteringen een organisatie die zich bezig houdt met afgedankte fietsen voor Afrika.


Kees de Jong

< Vorige pagina