Uitgelicht
Voorkeur digitale versie formulier, eventueel in de plaats van de gedrukte versie van de Tuub...
Sitemap

Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

  

.

Ter Introductie

De Tuub is het huisorgaan van de afdeling Breda van de Fietsersbond.Hiermee trachten we de leden te informeren met name aangaande lokale ontwikkelingen.                    _______________________________________________________


Wilt u contact met de redactie: redactie@fietsersbondbreda.nl _______________________________________________________

Onderstaand treft u de inhoudsopgave en een selectie uit de editie december 2014 aan. Heeft een item uit de inhoudsopgave uw belangstelling, stuur ons dan een e-mail. Vermeld daarin het gewenste item, alsmede de maand waarop de editie is verschenen.Wij zorgen er dan voor dat u dit per e-mail toegestuurd krijgt.

_______________________________________________________


De Digi-Tuub

periodiek van de afdeling Breda

van de Fietsersbond

December 2014                          
Inhoudsopgave:


Het jaar 2014 loopt ten einde *

Verkeersweek bij de Petrus en Paulusschool *

Een bijzondere fietser

Station

Ingezonden stuk

Mijn hobby: kantklossen

Winterweer *

Fietspaden ENFB fietsroutes

Aan de lezers

_________________________________________Het jaar 2014 loopt ten einde...


Martin Pöttker

waarnemend voorzitter Fietsersbond, afdeling Breda


In dit jaar heeft de voorzitter van onze afdeling, Rob Kremers, afscheid moeten nemen als actief lid. Zijn nieuwe baan liet hem geen ruimte om actief te blijven en hij kon daardoor als voorzitter niet aanblijven.


"De koning is dood, lang leve de koning !" is een enigszins morbide uitroep, welke in dit kader bij mij opkwam. De opvolging in een monarchie levert geen problemen op, zoals hiermee tot uitdrukking wordt gebracht. Bij organisaties, die drijven op vrijwilligers, ligt dit wel anders. Geruime tijd hebben we geregeld naar buiten gebracht, dat we een vacature hadden. Dit heeft geen respons opgeleverd.


De Fietsersbond heeft plaatselijke afdelingen, waarin leden actief zijn om de belangen van de fietsers te behartigen. Zo zijn wij de laatste jaren druk bezig geweest om voldoende stallingsruimte bij het nieuwe station te bepleiten. Ook hebben wij actie gevoerd tegen het besluit van de gemeente om voor de bewaakte stallingen weer te laten betalen. Dit wordt per 1 mei 2015 ongedaan gemaakt. Er blijven steeds zaken, die onze aandacht vragen. U vindt ze op onze website. In ons jaarverslag en ons beleidsplan is neergelegd, waar wij mee bezig zijn en hoe we verder willen.


Breda heeft de aspiratie Fietsstad te worden. Tot op heden is Breda teveel gericht op autoverkeer, zodat daarop weinig kans is. Er is evenwel duidelijk sprake van een kentering. In de Structuurvisie 2030 en het huidige Coalitieakkoord wordt een toekomstperspectief voor de fiets geboden. Uit deze stukken blijkt, dat er de ambitie is om de fiets een plaats te geven in de infrastructuur van de stad.


Onze afdeling drijft op de actieve leden. Wij prijzen ons gelukkig, dat we met onze activiteiten de leden aanspreken. Ons ledental is groeiend ondanks de crisis en onze website wordt frequent bezocht. Mogelijk is dit een reden voor leden om zich aan te melden actief te worden. Dit zouden wij zeer op prijs stellen. Ons draagvlak wordt hiermee groter en mogelijk kunnen we op deze manier uit die gelederen een nieuwe voorzitter verwelkomen.


Zoals ik begon, eindig ik. Momenteel fungeer ik als waarnemend voorzitter. Met de club actieven, die we nu hebben, is dat geen zware taak. Daarnaast heb ik voldoende gelegenheid om me uit te leven op het gebied van fietsen en alles wat daarmee te maken heeft. Het lijkt mij evenwel een goede zaak, als een jongere voorzitter aantreedt. De jeugd heeft de toekomst en in de toekomst zal er steeds meer gefietst worden.


Wij zien 2015 met vertrouwen tegemoet, maar 2014 zullen wij eerst tot een goed einde brengen.


______________________________________________________Verkeersweek bij de Petrus en Paulusschool

Maria Prinse


In de week van 10 november is een zestal leden van de Fietsersbond, afdeling Breda, actief geweest met de voorbereidingen op het verkeersexamen in de toekomst op de Petrus en Paulusschool in Breda. De kinderen moesten onder begeleiding een fietsroute afleggen.


Zij waren goed voorbereid op deze proef. Via het digibord konden allerlei situaties opgeroepen worden. Je kon verkeerssituaties nabootsen en daarin de verkeersborden plaatsen die daar voor nodig waren. Dit was gemakkelijk voor ons, want zo konden we nog een paar verkeersborden, die we onderweg tegen zouden komen, bespreken.


En toen was het tijd om de weg op te gaan. Er was een mooie route uitgezet met verschillende "leermomenten" vanuit de Nansenweg waar de dependance van de Petrus en Paulusschool is. Vanuit de Oranjeboomstraat meteen naar de Langendijk (smal met bussen!) met gelijkwaardige kruisingen, veel straten van rechts, de drukke Graaf Hendrik III laan oversteken, een paar rustige straten mét zijstraten en de drukke Julianalaan oversteken. Ook voorsorteren en eenrichtingsverkeer.


Als je weer eens met kinderogen naar het verkeer kijkt, besef je hoe gevaarlijk het verkeer kan zijn. Over het algemeen fietsten de kinderen goed door het verkeer. Een enkeling was een beetje bang, maar toch zo dapper om mee te doen. Ook een meisje dat op de Graaf Hendrik III laan een ongeluk had gehad, fietste goed mee. Als je bedenkt dat er veel kinderen zijn die zo'n drukke straat verschillende keren per dag over moeten steken, sta ik er van te kijken dat het niet vaker mis gaat. Dus een grote pluim voor de kinderen.


Na de verkeersproef gingen we naar het hoofdgebouw van de Petrus en Paulusschool om een uitgebreide fietscontrole te doen. Dit hield naast de verlichtingscontrole ook in, dat we op stuur, bel, zadel, remmen en zo meer moesten letten. Ook dit was goed voorbereid door de school. Er was een lijst met aandachtspunten voor de kinderen en voor ons gemaakt. In kleine groepjes kwamen de kinderen met de fiets aangelopen voor de controle. Op een ander deel van het schoolplein waren allerlei situaties gecreëerd , zoals slalom rijden en een remproef voor de jongere kinderen. Heel leuk om te zien hoe die kleintjes op hun kleine fietsjes konden slalommen en remmen.


Bij onze controle bleken de fietsen over het algemeen goed in orde, ook de verlichting. Heel veel mooie fietsen en een enkele crossfiets werden gecontroleerd. Verschillende kinderen hadden een fiets "op de groei" , maar ze gingen daar handig mee om. Sommigen gaven ook aan, dat ze nooit in het donker fietsten, met andere woorden “we hebben geen licht nodig” We wezen hen er op, dat ook bij donker weer en mist het belangrijk is om goed gezien te worden.  De kleine (nood)lampjes zijn toegestaan, je krijgt dan geen boete. Maar eigenlijk vinden wij, als lid van de Fietsersbond, dat kinderen goede verlichting op hun fiets moeten hebben. Opmerkingen van ons bij de controle van de fietsen werden op het lijstje gezet met de naam van het kind erbij. De juf nam na afloop met elk kind het lijstje door, zodat ze begrepen wat er nog aan hun fiets verbeterd kon worden.


Ik vond het erg leuk om mee te doen met de begeleiding en de controles. Een groot compliment aan de Petrus en Paulusschool voor de goede voorbereiding.

_______________________________________________________Winterweer…

Kees de Jong


Soms kan het lekker tegenzitten in de winter. Je komt je bed uit om te ontbijten en daarna naar het werk te gaan. Het weerbericht op de radio    zegt “gladde wegen!” Je gokt er op dat de gemeente de wegen en fietspaden heeft gestrooid, maar als dat niet zo is, wat dan?


Wat kun je tegen gladheid doen als fietser?


Als je in winterbanden gelooft, dan zou de beste remedie een reservefiets met winterbanden kunnen zijn. Voor een prikkie koop je een tweedehands fiets, dus waarom zal je het laten?


Winterbanden, ze zijn niet goedkoop en je moet rekenen op 50 tot 70 eurootjes, maar dan moet je de banden wel zelf monteren. Bij de fietshandel kost dat, afhankelijk van het fietsmodel en de reparateur, nog eens circa 40 euro extra.


Schwalbe verkoopt drie soorten winterbanden, alle met spikes, niet in het loopvlak maar net erboven. De rubbersoort van de banden is zachter en het verdient dan ook de voorkeur op zachte banden te rijden bij sneeuw en ijzel, zodat de spikes hun werk kunnen doen. Geen sneeuw of ijzel, pomp dan de banden hard op! Het merk Continental levert ook banden met spikes, maar heeft er ook één zonder. Deze laatste heeft een verkorte remweg en moet zacht worden bereden.


Mooie technieken allemaal, maar moet je het ook doen, levert het voldoende veiligheid op tegen vallen? Nee dus! Je krijgt geen 100% zekerheid van de bandenfabrikanten dat je niet onderuit gaat.


Gewoon niets doen is ook een oplossing en dan maar uitgaan van je eigen fietsvaardigheden. Dat geeft ook een beetje zekerheid en spaart bovendien de inhoud van je portemonnee.


Fietspaden en wegen bestrooien met pekel: dat biedt het minste risico op vallen. Breda, strooien dus en niet alleen met pepernoten...!

________________________________________________________Het bovenstaande is een selectie uit de Tuub van december 2014. Wilt u voortaan de gehele editie van de Tuub ontvangen, meld u dan aan via:


Aanmelden voor ontvangst van de Tuub.


Uiteraard is dit geheel gratis.


 

sitemap

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

.
   
    de Tuub  
 Fietsersbond
    afdeling
....Breda
      


  December 2014

De Tuub