Sitemap
3. Infrastructuur
Inleiding beleidsplan
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap

  

  

sitemap

.

2.Speerpunten


2.1 Weesfietsenbeleid

De Fietsersbond is voor een actief weesfietsenbeleid. Daarmee blijft de stallingscapaciteit beschikbaar voor de actieve fietser. Een beeld van kapotte en foutgestalde fietsen leidt eerder tot vandalisme en vernielzucht dat dan ook eerder correct gestalde en goed onderhouden fietsen zal treffen. De gemeente Breda wordt wel gevraagd hiervoor in overleg beleid te ontwikkelen dat bekend gemaakt kan worden. Goede voorlichting over het nut van deze acties en de gehanteerde spelregels zijn van belang om draagvlak te creƫren bij de Bredase bevolking. De Fietsersbond wil hier graag aan bijdragen.

Doel: Een duidelijk herkenbaar weesfietsenbeleid voor fietser en gemeente. Dit dient in 2012 gerealiseerd te zijn.


2.2  Stallingscapaciteit en fietstunnel van het nieuwe station

NS en gemeente hebben oorspronkelijk mooie plannen gemaakt voor het nieuwe station. Maar in de loop der jaren zijn de plannenmakers op een verkeerd spoor geraakt. Zij dreigen nu te weinig bewaakte en onbewaakte stallingscapaciteit te realiseren en het merendeel van die plekken komt aan de verkeerde kant van het station met een absoluut ontoereikende fietstunnel van noord naar zuid en v.v.  De Fietsersbond beschouwt het als een hoofdactiepunt om de plannen in de goede richting aangepast te krijgen.

Doel: Bij de oplevering van het nieuwe station voldoende bewaakte en onbewaakte stallingsmogelijkheden aan de noord- en zuidzijde van het station met een befietsbare tunnel.


2.3 Onderhoud van fietspaden

Het onderhoud van tegel- en asfaltpaden is een steeds belangrijker aandachtspunt. Er zijn nu al veel slechte plekken aan te wijzen. Gevreesd moet worden dat er de komende jaren meer lapwerk dan integraal onderhoud gepleegd gaat worden. Dit raakt veiligheid en comfort voor de fietser. De Fietsersbond wil met de Bredase burger de noodzakelijke onderhoudskwaliteit zo goed mogelijk veiligstellen. Dit kan ondermeer m.b.v. de actie “mijn slechtste fietspad”

De Bredase fietsersbond wil in het belang van de individuele fietser mede fungeren als meldpunt voor klachten over slechte en gevaarlijke plekken in het Bredase wegennet. Hieraan zal actief invulling gegeven worden via de website en de periodieke controle van de Bredase fietspaden door de actieve leden van de eigen organisatie. De gemeente zal met de overige wegbeheerders hierop direct worden aangesproken.

Doel: Het vormen van een aanspreekpunt voor burgers op het gebied van integraal onderhoud. Het jaarlijks oplossen van minimaal 10 urgente knelpunten.

  

3. Infrastructuur

4. Veiligheid en comfort

5. Promotie

6. Overleg

< Vorige pagina 

2. Speerpunten

7. Organisatie

   Terug naar Inleiding

.                                       Copyright (c) 2017 Fietsersbond Breda. Alle rechten voorbehouden.