Sitemap
Fietsersbond Oosterhout
Drimmelen Fietsersbond
Uitgelicht
You Tube
De Tuub mei 2017
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2016
De Tuub augustus 2016
De Tuub mei 2016
De Tuub december 2015
De Tuub oktober 2015
De Tuub mei 2015
De Tuub december 2014
De Tuub september 2014
De Tuub voorjaar 2014
Columns 2017 (2)
Columns 2017 (1)
Columns 2017 (2)
Columns 2016
Columns 2015 (1)
Columns 2014
Fietsroutes 1
L
Inleiding beleidsplan
Home Pagina
Wie zijn wij?
Contact
Vacatures
Service

Links

Disclaimer
Sitemap


  

.

.

Fietspad aan de Bredase haven...

< Vorige pagina 

sitemap

  

Fietspad aan de Bredase haven….

In de voorbije weken zochten ondernemers aan de Bredase haven de publiciteit om (brom)fietsverkeer van de haven te weren en er een voetgangersgebied in te richten. Hun bezoekers en bedienend personeel van de terrassen langs de waterkant ondervinden nu geregeld overlast. De online petitie richt zich – zo blijkt uit de daarop geplaatste foto - ook nadrukkelijk tegen de bromfiets. De fietsersbond ontving over de haven al eerder klachten over hardrijdende quads. Dat duidt dan op een probleem van handhaving, want ter plaatse is een fietspad ingericht waar nadrukkelijk alleen fietsen en snorfietsen mogen rijden. Bromfietsen met geel kentekenplaatje mogen hier niet komen. Voor de voetgangers lag er langs de bebouwing een mooi trottoir dat met opstaande banden goed was afgescheiden van het doorgaande fietspad. Dat voetpad is hier recent echter op steeds meer plaatsen ook als terras in gebruik genomen waardoor langslopende voetgangers op de fietsstrook moeten gaan lopen. Overigens een situatie die op de altijd drukke Ginnekenmarkt al jaren bestaat. Ook daar is het bedienend personeel gewend even uit te kijken voor ze de oversteek maken.

De Bredase Fietsersbond hecht zeer aan dit fietspad op de Haven dat in de meeste jaargetijden en zelfs op de meeste dagdelen van zomerse dagen – probleemloos te berijden is. Met een beetje aandacht voor elkaar op drukke momenten én een striktere handhaving kan deze route blijvend benut worden voor fietsers. De Prinsenkade aan de overzijde van de haven wordt door velen terecht als te druk en te gevaarlijk ervaren. Fietsers willen ook graag veilig naar de stalling aan de Kraanstraat ten behoeve van winkel- en terrasbezoek. Het economisch belang van fietsers voor binnensteden blijkt uit steeds meer onderzoeken. Niet alleen voor middenstand en horeca, maar ook maatschappelijk voor milieu en gezondheid.

Overigens lijkt de gemeente Breda, bij voorbeeld recent op de Vlaszak en op het Van Coothplein, wel steeds graag mee te werken aan terrasuitbreidingen, zonder daarbij goed beleid te ontwikkelen voor verschuiving van voetgangersstromen of de toenemende stallingsbehoefte, die deze uitbreidingen als publiekstrekkers veroorzaken.

In 2016 publiceerde de Fietsersbond, afdeling Breda, een beleidsplan "Fietsprofijt". Hierin wordt onder meer gepleit voor een veilige stadshartring die globaal de vroegere middeleeuwse stadsmuur volgt. Daarnaast ook voor de verdere uitbouw van de binnensingelroute. Helaas werd ons voorstel daarin voor een 2-richtingenfietspad langs de waterkant op de Academiesingel afgewezen. Daar onderbreekt het KMA-terrein immers de binnensingel. Hopelijk komt er met de doortrekking van de Nieuwe Mark wel een goede verbinding tussen Marksingel en Sluissingel over het terrein van de Seeligkazerne. Te samen met de stadshartring en goede radiaalverbindingen kan zo een samenhangend stelsel van fietsverbindingen gerealiseerd worden. Toename van het fietsgebruik door goede plannen en voorzieningen kan in de nabije toekomst het verwachte verkeersinfarct in Breda helpen voorkomen of verzachten.

De Fietsersbond dringt bij het stadsbestuur en de politieke partijen in de raad aan op een samenhangend fietsstructuurplan voor de langere termijn. Daartoe wil de bond in een nieuwe gemeentelijke klankbordgroep ook graag de horeca van Breda vertegenwoordigd zien. Want – zo zegt de nieuwe gemeenteslogan – Breda brengt het samen!


Lees ook de publicatie hierover, in BN de Stem van maandag 7 augustus 2017.  (pagina 20 STAD EN STREEK)  

Aan de Haven...

Op de Vlaszak...

Op het Van Coothplein...